ตบตี

ภาษาอังกฤษ


v beat
ความหมายเหมือนกับ: ทำร้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: struck , hit