ตด

ภาษาอังกฤษ


v fart
คำอธิบาย: อาการที่ลมระบายออกจากทวารหนัก
ความหมายเหมือนกับ: ผายลม
ตัวอย่างประโยค: เขาตดออกมาต่อหน้าธารกำนัล
n fart
คำอธิบาย: ลมที่ออกจากทวารหนัก
คำที่เกี่ยวข้อง: air discharge from the anus
ตัวอย่างประโยค: ตดของใครๆ ก็มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งนั้น
n Pherosophus
คำอธิบาย: ชื่อแมลงพวกด้วงปีกแข็งหลายชนิดหลายสกุล หัวและอกเล็ก แคบ ท้องโต ปีกแข็งคลุมส่วนท้องไม่หมด สีน้ำตาลปนเหลืองหรือ น้ำตาลแก่ มีลายสีเข้มตามหัว อก และท้อง เมื่อถูกรบกวนสามารถปล่อยสารพิษประเภทควินอลออกมาทางก้นได้
ความหมายเหมือนกับ: แมลงตด , ขี้ตด