ตชด.

ภาษาอังกฤษ


n frontier policeman
ความหมายเหมือนกับ: ตำรวจตระเวณชายแดน