ตงิดๆ

ภาษาอังกฤษ


v slightly
ความหมายเหมือนกับ: เล็กน้อย , ทีละน้อยๆ
ตัวอย่างประโยค: ดิฉันรู้สึกเจ็บเท้าตงิดๆ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top