ตงฉิน

ภาษาอังกฤษ


adj honest
ความหมายเหมือนกับ: ซื่อสัตย์ , ซื่อตรง , สุจริต , ซื่อ , มือสะอาด
คำที่เกี่ยวข้อง: upright , of high integrity , loyal , faithful , trusty , sincere
คำตรงข้าม: คดโกง , ทุจริต
ตัวอย่างประโยค: ประเทศชาติต้องการข้าราชการตงฉิน