ตง

ภาษาอังกฤษ


n joist
คำอธิบาย: ไม้เครื่องเรือนที่วางบนรอดหรือคานสำหรับรองพื้นกระดานหรือฟาก
ความหมายเหมือนกับ: ไม้วางบนรอด , ไม้รองพื้นกระดาน , ไม้วางบนคาน
ตัวอย่างประโยค: การวางพื้นคานและตงมักนิยมวางตามภาพการทำบันได
n Dendrocalamus giganteus
คำอธิบาย: ชื่อไผ่ชนิด Dendrocalamus asper Back. ในวงศ์ Gramineae ลำต้นใหญ่ ไม่มีหนาม หน่อกินได้
ตัวอย่างประโยค: เขาซื้อพันธุ์ไม้ยืนต้นมาปลูกเพิ่มหลายอย่างเช่น ไผ่ตง กระท้อน ขนุน เงาะ ส้มโอ ลิ้นจี่