ตกไข่

ภาษาอังกฤษ


v spawn
คำอธิบาย: ช่วงเวลาที่จะมีไข่ เช่น ปลากำลังตกไข่ เป็นต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: lay eggs