ตกใน

ภาษาอังกฤษ


v grieve
คำอธิบาย: โดยปริยายใช้เรียกอาการที่ต้องกล้ำกลืนความทุกข์ไว้ ไม่แสดงออกมาว่า น้ำตาตกใน
ความหมายเหมือนกับ: น้ำตาตกใน
คำที่เกี่ยวข้อง: be tormented , cry silently to oneself
ตัวอย่างประโยค: ภรรยาต้องน้ำตาตกในเพราะได้สามีที่เจ้าชู้
v flow inside
คำอธิบาย: อาการที่เลือดไม่ไหลออกข้างนอก ตกลงภายในเมื่อถูกแทงหรือฟันเป็นต้น เรียกว่า เลือดตกใน
ความหมายเหมือนกับ: เลือดตกใน , เลือดออกข้างใน , เลือดไหลข้างใน
คำที่เกี่ยวข้อง: bleed internally , have internal bleeding , have an internal hemorrhage
คำตรงข้าม: ออกมาข้างนอก
ตัวอย่างประโยค: เขาตายเพราะเลือดตกใน