ตกใจกลัว

ภาษาอังกฤษ


v be frightened
คำอธิบาย: อาการที่ใจหายหรือสะดุ้งขึ้นอย่างไม่รู้ตัวเพราะหวาดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: be startled , be scared , be shocked , panic
ตัวอย่างประโยค: น้องสาวตกใจกลัวเสียงประทัดที่เขาจุดกันอยู่หน้าบ้าน