ตกแสก

ภาษาอังกฤษ


adv wear the hair parted in the middle
คำอธิบาย: ที่หวีแหวกกลางศีรษะ (ใช้แก่ผม)