ตกแต่ง

ภาษาอังกฤษ


v augment
ความหมายเหมือนกับ: เติมแต่ง
v decorate
ความหมายเหมือนกับ: ประดับ
คำที่เกี่ยวข้อง: deck out , dress
v decorate
ความหมายเหมือนกับ: ประดับ , ขจิต , รจิต
คำที่เกี่ยวข้อง: adorn , ornament , embellish , beautify , garnish
v decorate
ความหมายเหมือนกับ: ประดับ
คำที่เกี่ยวข้อง: adorn , ornament
v decorate
ความหมายเหมือนกับ: ประดับ , เสริมแต่ง , แต่งแต้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: adorn , embellish , furnish , ornament , bedeck , trim , garnish , festoon
v decorate
ความหมายเหมือนกับ: ประดับประดา , เสริมแต่ง , แต่งแต้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: adorn , embellish , furnish , ornament , bedeck , garnish , festoon , trim
v finish
ความหมายเหมือนกับ: ตระเตรียม , ทำให้เสร็จ
คำที่เกี่ยวข้อง: prepare , fulfill , decorate , adorn
v decorate
ความหมายเหมือนกับ: ประดับ
คำที่เกี่ยวข้อง: ornament , adorn , bedeck , embellish , set
v arrange
ความหมายเหมือนกับ: วางระเบียบ
คำที่เกี่ยวข้อง: prepare , adjust , manage
v have interior decoration
v decorate
ความหมายเหมือนกับ: ประดับประดา
คำที่เกี่ยวข้อง: adorn , embellish , ornament

คำที่มี "ตกแต่ง" ในคำ


ตกแต่งภายใน v have interior decoration
ความหมายเหมือนกับ: ตกแต่ง
ตัวอย่างประโยค: บ้านนี้ตกแต่งภายในด้วยมัณฑนากรชื่อดัง

เครื่องตกแต่ง n decorations
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องประดับ , สิ่งประดับ
ตัวอย่างประโยค: เขาจัดประมูลวัตถุโบราณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รูปเคารพศิลปะ เครื่องประดับ เครื่องตกแต่ง และวัตถุมีค่าต่างๆ

เครื่องตกแต่งบ้าน n furniture
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องประดับบ้าน

การตกแต่ง n decoration
ความหมายเหมือนกับ: การประดับ

เครื่องประดับตกแต่ง n ornament
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องตกแต่ง , เครื่องประดับ

การตกแต่ง n adornment
ความหมายเหมือนกับ: การประดับ

การตกแต่ง n decoration
ความหมายเหมือนกับ: การประดับ

การตกแต่ง n embellishment
ความหมายเหมือนกับ: การประดับค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top