ตกเลือด

ภาษาอังกฤษ


v miscarry
คำอธิบาย: อาการที่เลือดออกผิดธรรมดาเนื่องจากแท้งลูกเป็นต้น,
ความหมายเหมือนกับ: แท้งลูก
คำที่เกี่ยวข้อง: have a miscarriage , bleed excessively , have an abnormal issue of blood , have an abortion
ตัวอย่างประโยค: เธอตกเลือดเพราะหกล้ม