ตกเมล็ด

ภาษาอังกฤษ


v granulate
ความหมายเหมือนกับ: ออกดอกเป็นเมล็ด , แตกเมล็ด , ออกเมล็ด
คำที่เกี่ยวข้อง: produce seed lower