ตกเป็นของ

ภาษาอังกฤษ


v belong to
ความหมายเหมือนกับ: เป็นของ
คำที่เกี่ยวข้อง: become the property of
ตัวอย่างประโยค: ที่ดินตกเป็นของทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมาย