ตกเป็น

ภาษาอังกฤษ


v become
ความหมายเหมือนกับ: กลายเป็น
ตัวอย่างประโยค: เขาตกเป็นจำเลยในคดีนี้