ตกเบิก

ภาษาอังกฤษ


v obtain back-pay
คำอธิบาย: ได้รับเงินที่ค้างจ่ายย้อนหลัง
คำที่เกี่ยวข้อง: receive overdue money , take remainder receipt
ตัวอย่างประโยค: ตกเบิกครั้งนี้ทำให้เขามีเงินก้อนใหญ่