ตกฮวบ

ภาษาอังกฤษ


v fall quickly
คำอธิบาย: ตกลงมาอย่างรวดเร็ว
คำที่เกี่ยวข้อง: drop quickly
คำตรงข้าม: พุ่งพรวด
ตัวอย่างประโยค: เมื่ออิรักยึดคูเวต ราคาหุ้นที่ตลาดหุ้นก็ตกฮวบ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top