ตกอันดับ

ภาษาอังกฤษ


v be degraded
คำที่เกี่ยวข้อง: decline
ตัวอย่างประโยค: ความสำคัญของเขาตกอันดับไปแล้วเมื่อเจ้านายชื่นชอบพนักงานคนใหม่