ตกอยู่ในอันตราย

ภาษาอังกฤษ


v be in danger
คำอธิบาย: ประสบกับสถานการณ์ที่ทำให้เดือดร้อนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
ตัวอย่างประโยค: เธอกำลังตกอยู่ในอันตรายโดยที่เธอเองไม่รู้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียว