ตกอยู่ในภวังค์

ภาษาอังกฤษ


v be absent-minded
คำอธิบาย: พะวงคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนไม่รับรู้สิ่งที่อยู่หรือเกิดขึ้นตรงหน้า
ตัวอย่างประโยค: เธอกำลังตกอยู่ในภวังค์ เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยิน