ตกหาย

ภาษาอังกฤษ


v lose
คำที่เกี่ยวข้อง: miss
ตัวอย่างประโยค: ลูกกุญแจของผมตกหาย