ตกสะเก็ด

ภาษาอังกฤษ


v form scales
คำอธิบาย: อาการที่เลือดและน้ำเหลืองแห้งติดกรังอยู่ที่ปากแผล
ความหมายเหมือนกับ: เป็นสะเก็ด , แห้งกรัง
คำที่เกี่ยวข้อง: have a covering of dried blood , form a scab
ตัวอย่างประโยค: แผลของเขาคงตกสะเก็ดในไม่ช้า