ตกสนับ

ภาษาอังกฤษ


v overgrow upon the old grass
คำอธิบาย: อาการที่หญ้าโทรมทับหญ้าที่ขึ้นใหม่อีก