ตกว่า

ภาษาอังกฤษ


adv as
ความหมายเหมือนกับ: คือ , คือว่า , รวมความว่า , ลงความว่า , ถือเอาว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: for instance , like , similar to , finally , lastly