ตกลูก

ภาษาอังกฤษ


v give birth to
ความหมายเหมือนกับ: ออกลูก , คลอดลูก
คำที่เกี่ยวข้อง: be delivered of a young , bring forth the young (used only for animals) , foal , calve , drop a litter
ตัวอย่างประโยค: แม่วัวตกลูกครั้งละ 2 ตัว