ตกลงใจ

ภาษาอังกฤษ


v determine
คำที่เกี่ยวข้อง: resolve , believe on firmly , make up one´s mind , have decided
v make up one´s mind
ความหมายเหมือนกับ: ตัดสินใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: make a decision , decide , come to the conclusion