ตกลงปลงใจ

ภาษาอังกฤษ


v be voluntary
คำอธิบาย: ยอมให้เป็นไปเช่นนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ตกลง , ยินยอม ,
คำที่เกี่ยวข้อง: decide
ตัวอย่างประโยค: การสมรสคือการที่ชายหญิงได้ตกลงปลงใจที่จะอยู่ร่วมกันอย่างฉันสามีภริยา