ตกลงความ

ภาษาอังกฤษ


v compromise
ความหมายเหมือนกับ: ระงับข้อพิพาษ
คำที่เกี่ยวข้อง: make a settlement , settle , conciliate , agree , negotiate