ตกราง

ภาษาอังกฤษ


v derail
คำอธิบาย: รถไฟแล่นพลาดออกจากราง
คำที่เกี่ยวข้อง: go off the rails
ตัวอย่างประโยค: ในปีหนึ่งๆ ยังมีอุบัติเหตุรถไฟตกรางอยู่บ่อยๆ แต่มักไม่ร้ายแรง