ตกรถ

ภาษาอังกฤษ


v miss a train
ความหมายเหมือนกับ: ขึ้นรถไม่ทัน , พลาดรถ
คำที่เกี่ยวข้อง: miss a bus , can not catch the train
ตัวอย่างประโยค: เธอตกรถเพราะมัวแต่แต่งตัวอยู่