ตกมูก

ภาษาอังกฤษ


v pass bloody mucus from the anus
คำอธิบาย: อาการที่น้ำเมือกไหลออกทางทวารหนัก