ตกมัน

ภาษาอังกฤษ


v be in rut (elephant)
คำอธิบาย: อาการของช้างพลายเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ มีน้ำมันตกย้อยที่บริเวณหน้าและอวัยวะเพศ
ความหมายเหมือนกับ: ตกน้ำมัน , ซับมัน
ตัวอย่างประโยค: ช้างตกมันจะดุร้ายมากกว่าปกติ