ตกฟอง

ภาษาอังกฤษ


v lay eggs (of a hen)
ความหมายเหมือนกับ: ออกไข่
ตัวอย่างประโยค: แม่ไก่ตกฟองออกมา 3 ฟอง