ตกพุ่มม่าย

ภาษาอังกฤษ


v become widowed
คำอธิบาย: อยู่ในฐานะที่เป็นม่าย
ความหมายเหมือนกับ: เป็นม่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: be a widow , be a widower
ตัวอย่างประโยค: เขาตกพุ่มม่ายเพราะภรรยาเสียชีวิต