ตกผลึก

ภาษาอังกฤษ


v crystallize
คำอธิบาย: กลายเป็นผลึก (ใช้แก่สารละลาย)
ความหมายเหมือนกับ: กลายเป็นผลึก , เป็นก้อน , เป็นเกล็ด
คำที่เกี่ยวข้อง: deposit crystals
ตัวอย่างประโยค: เขาเอาน้ำละลายสารส้มเคี่ยวจนเดือดแล้วทิ้งไว้ให้สารส้มตกผลึก