ตกปากรับคำ

ภาษาอังกฤษ


v promise
คำอธิบาย: ตกลงหรือรับรองว่าจะทำตามนั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: assure , give one´s word , give an undertaking , pledge , undertake , vow
ตัวอย่างประโยค: เขาตกปากรับคำแล้วว่าจะช่วยดูแลลูกของเราเป็นอย่างดี