ตกบ่าย

ภาษาอังกฤษ


adv in the afternoon
ตัวอย่างประโยค: เมื่อคืนเขากลับดึกมากจึงตื่นเมื่อตกบ่ายแล้ว