ตกน้ำมัน

ภาษาอังกฤษ


v (of an elephant) be in rut
คำอธิบาย: อาการที่ช้างพลายเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์จะมีความกำหนัดแรงกล้าและมี น้ำมันตกย้อยที่บริเวณหน้าและอวัยวะเพศ, ตกมัน หรือ ซับมัน ก็ว่า, เรียกช้างพลายที่มีอาการเช่นนั้นว่า ช้างตกน้ำมัน, ช้างตกมัน หรือ ช้างซับมัน ก็ว่า
ความหมายเหมือนกับ: ตกมัน , ซับมัน
คำที่เกี่ยวข้อง: rut
ตัวอย่างประโยค: ช้างตกน้ำมันจะมีอาการดุร้ายมากกว่าปกติ