ตกน้ำ

ภาษาอังกฤษ


v sink
คำอธิบาย: ตกลงไปในน้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: fall , submerge
ตัวอย่างประโยค: กล้องถ่ายรูปหลุดมือผมตกน้ำไป