ตกท้องช้าง

ภาษาอังกฤษ


v sag (of a kite string)
คำอธิบาย: ลักษณะที่สายป่านว่าวเป็นต้นมีน้ำหนักมากถ่วงลงเกินควร
ความหมายเหมือนกับ: ยาน , หย่อน , ห้อย
คำตรงข้าม: ตึง
ตัวอย่างประโยค: สายป่านว่าวตกท้องช้างเพราะเขาผ่อนสายป่านเต็มที่