ตกทุกข์ได้ยาก

ภาษาอังกฤษ


v distress
ความหมายเหมือนกับ: ลำบาก , ประสบทุกข์ , ได้ทุกข์
คำที่เกี่ยวข้อง: be in low circumstances
ตัวอย่างประโยค: เธอกำลังตกทุกข์ได้ยากเวลานี้