ตกที่นั่งลำบาก

ภาษาอังกฤษ


v be in trouble
คำอธิบาย: อยู่ในฐานะลำบาก
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงกำลังตกที่นั่งลำบากในการถูกตราหน้าจากชาวโลกว่าเป็นตัวการขัดขวางไม่เกิดสันติภาพในตะวันออกกลาง