ตกตะลึง

ภาษาอังกฤษ


v be stunned
คำที่เกี่ยวข้อง: be stupefied , be dumbfounded , be nonplussed , be astonished , be shocked
v surprise
ความหมายเหมือนกับ: งงงัน , ชะงักงัน , ตะลึงงัน , นิ่งงัน
คำที่เกี่ยวข้อง: astonish , amaze , astound
v be dumbfound
ความหมายเหมือนกับ: งงงัน , ชะงักงัน , ตะลึงงัน , นิ่งงัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be stupefied , be at a loss , be stunned , be nonplussed , be taken aback , be in a daze , be spellbound;
v be dazed
ความหมายเหมือนกับ: นิ่งงัน , ตะลึง
คำที่เกี่ยวข้อง: be stunned


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top