ตกตะกอน

ภาษาอังกฤษ


v precipitate
คำอธิบาย: มีตะกอนนอนก้น
ความหมายเหมือนกับ: นอนก้น
คำที่เกี่ยวข้อง: silt , settle , subside
ตัวอย่างประโยค: เขาวางขวดใส่น้ำจากแม่น้ำไว้นิ่งๆ เพื่อให้ฝุ่นผงในน้ำตกตะกอน