ตกดึก

ภาษาอังกฤษ


n night
ความหมายเหมือนกับ: ตกค่ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: late at night , night time