ตกดิน

ภาษาอังกฤษ


v (the sun) to set
คำอธิบาย: อาการที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไป
ตัวอย่างประโยค: พระอาทิตย์ตกดินเมื่อเวลา 6 โมงครึ่ง