ตกงาน

ภาษาอังกฤษ


v be unemployed
ความหมายเหมือนกับ: ว่างงาน , ไม่มีงานทำ , เตะฝุ่น
คำที่เกี่ยวข้อง: be out of job , be out of work
คำตรงข้าม: ได้งาน
ตัวอย่างประโยค: ระบบสวัสดิการ จะมีการจ่ายเงินชดเชยแทนเงินเดือนเวลาคนตกงาน