ตกขุย

ภาษาอังกฤษ


v granulate
คำอธิบาย: ออกดอกเป็นเมล็ด (ใช้แก่ไม้ไผ่)
ความหมายเหมือนกับ: ออกดอกเป็นเมล็ด , แตกเมล็ด , ตกเมล็ด , ออกเมล็ด
คำที่เกี่ยวข้อง: produce seed lower
ตัวอย่างประโยค: ต้นไผ่เริ่มตกขุยแล้ว