ตกขอบ

ภาษาอังกฤษ


adj extreme
ความหมายเหมือนกับ: ที่สุด , เต็มที่ , แรงกล้า , สุดโต่ง , สุดขอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: ultra-
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นพวกขวาตกขอบ