ตกกระไดพลอยโจน

ภาษาอังกฤษ


v confess
คำอธิบาย: จำเป็นที่จะต้องยอมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีทางเลี่ยง
คำที่เกี่ยวข้อง: follow through after a false step
ตัวอย่างประโยค: เขาปฏิเสธไม่ได้จนต้องตกกระไดพลอยโจนรับผิดทั้งที่ไม่ได้เป็นคนทำ